HRPolicy
HRPolicy

HUM Şirketleri müşterilerine en iyi hizmeti sunabilmek için alanında uzman, stratejik düşünebilen, atak ve sorumluluk sahibi çalışma arkadaşları ile birlikte büyümeyi ve gelişmeyi ilke edinmiştir. Amacımız çevreye, iş sağlığına ve iş güvenliğine duyarlı, kalite standartlarına uyumlu, teknolojisini sürekli geliştiren, çalışanlarına değer veren ve onların yaratıcılığından güç alan, müşteri odaklı bir şirket olma yolunda, insan kaynaklarını en etkin ve verimli bir şekilde kullanmaktır.

Bu amaçlara ulaşmak ve sürekli gelişmeyi sağlamak için en önemli değerimizin çalışanlarımız olduğunun bilincinde olarak;

  • Doğru işe, doğru insan felsefesinden hareketle ihtiyacımız olan insan kaynağının niteliklerinin belirlenmesi, seçilmesi ve işe alınması ile ilgili sistemleri oluşturmak ve uygulamak,

  • Çalışanlarımıza karşı her türlü yükümlülüğümüzü yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirmek ve çalışanlarımızın güvenini ve sadakatini sürekli kılacak tedbirleri almak,

  • Çalışanlarımızın motivasyonunu en üst seviyede tutmak için gerekli koşulları sağlamak,

  • Çalışanlarımızın hem kişisel hem de mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerle gelişimlerini desteklemek ve yaratıcılıklarını ortaya koyabilecekleri bir iş ortamı sunmak,

  • Çalışanlarımız arasında her konuda fırsat eşitliği yaratmak ve bunun için şeffaf ve açık bir yönetim politikası izlemek,

  • Bireysel farklılıkları doğru biçimde değerlendirerek hem şirketlerimiz hem de çalışanlarımız için artı değer yaratacak sistemleri kurmak ve işletmek,

  • Çalışanlarımızın performansını objektif kriterlerle ölçümleyerek değerlendirmek,,

  • Ortak bir amaç için birlikte hareket etme ve çalışma alışkanlığını sağlayacak, ekip ruhunu yaratacak politikaları yaratmak ve uygulamak,

  • Çalışanlarımız için iş sağlığı ve iş güvenliği konusundaki gereklilikleri yerine getirmek