YAĞ KİMYASALLARI

Turn-key basis contract...

YAĞ KİMYASALLARI

YAĞ ASİDİ AYIRMA

Bitkisel yağ rafinasyonu sonucu elde edilen SOAPSTOCK genellikle rafinelerde işleme ve atık olarak imhasında zorlanılan bir üründür. Bitkisel yağların ve katı yağ karışımlarının kimyasal olarak nötrleştirilmesinden gelen SOAPSTOCK, sabun, nötr yağ, su (yaklaşık% 80) ve eser miktarda serbest alkali içerir.

SOAPSTOCK atık olarak değerlendirilmemeli ve çevre koşulları nedeniyle doğrudan boşaltılmamalıdır. SOAPSTOCK, " SOAPSTOCK Ayırma " olarak bilinen asitli su ve asit yağa ayrılmalıdır.

Asit Yağ, sülfürik asit ile yağlı asitlerin ve reaksiyona girmemiş gliseridlerin karışımdan ayrılmasıyla üretilir. Asit ilavesinin miktarı, SOAPSTOCK ta bulunan TFA - Toplam Yağ Asidi\'ne bağlıdır. Besleme asidi aralığı% 10 ila 14 arasında olabilir.

SOAPSTOCK besleme tankında toplanarak buhar ile ısıtılır. Pompa ile istenilen sıcaklığa ulaşılıncaya kadar ısı değiştiriciden geçirilir. Daha sonra taze su tüketimini azaltmak için karışıma belirli miktarda geri dönüştürülmüş atık su ilave edilir. Asitli suyun pH seviyesini düşürmek için yıkama suyu ile muamele edilir.

SOAPSTOCK, pH kontrolü altında yoğunlaştırılmış sülfürik asit ile karıştırılır ve daha sonra reaksiyonun reaksiyon kabında tamamlanması sağlanır.

Asitlendirilmiş SOAPSTOCK serbest olarak reaksiyon kaplarına iner, burada asit yağ ve asitli su olarak ayrılır. Reaksiyon kaplarında ayırma işlemi tamamlandıktan sonra asitli sular çökeltme kabına boşaltılır. Asit yağ, kapta toplanır ve bir seviye cihazı ile otomatik olarak kontrol edilir.

Tanklardan gelen asitli sular sistemde kısmen geri dönüştürülerek basınçlı hava ile karıştırılan ve sodyum hidroksit ile nötralize edilen atık su tankına akar ve akışı pH-metre ile otomatik olarak kontrol edilir.

Bu şekilde tesisten çıkan atık sular nötralize edilir ve sadece sülfat içerir: bu nedenle fabrikadan diğer sıvı atık sularla seyreltilmiş suyu tahliye etmek veya yerel yönetmelikler tarafından talep edilmesi halinde bir arıtma tesisine göndermek mümkündür.

PH metre tarafından kontrolü sağlanan dozaj pompaları ile tam gereken miktarlarda sülfürik asit ve asit su eklenir.

Reaktörlerden gelen asit buharları fan ile emilir ve sirküle edilen su ile yıkanır. Bu yıkama sistemi ile tesisten atılan hava temizlenir ve asitli gazların dışarı atılması engellenir.

diagram