RAFİNE

Turn-key basis contract...

RAFİNE

Yenilebilir sıvı ve katı yağlar, renklerinin, tatlarının, kokularının geliştirilmesi ve uzun ömürlü kullanımları için tamamen rafineri edilmelidirler.

Yenilebilir yağların rafineri edilmesi için iki proses geliştirilmiştir. Bunlar fiziksel ve kimyasal rafinasyon işlemleridir. Bu proseslerin seçimindeki karar, işlenecek ham yağın tipine ve kalitesine bağlı olmaktadır. Fiziksel ve kimyasal rafinasyon işlemlerinin adı ise, yağın asitliligine neden olan serbest yağ asitlerinin (FFA) uzaklaştırılmasında kullanılan proses teknolojilerinden gelmektedir. Fiziksel rafinasyon, trigliseridli yağın kaynama noktasına kıyasla serbest yağ asitlerinin daha düşük kaynama noktası kullanılarak yapılan bir işlemdir. Kimyasal veya alkali rafinasyon işleminde ise, bir alkali serbest yağ asitlerini (FFA) nötralize emek için kullanılır. Kimyasal rafineri geçmiş dönemlerde kullanılan en yaygın yöntemdir. Kimyasal rafinasyon işleminin asıl amacı, bir alkali çözelti yardımıyla, serbest yağ asitlerini (FFA) sabunlaştırmak ve sabunu su fazında seyreltmektir. Bu sabunlar seperatorler tarafından uzaklaştırılmaktadır. Düşük kapasiteli kesikli proseslerde, statik ayırma işlemi kullanılırken, sürekli ve yüksek kapasiteli proseslerde, santrifüjlü prosesler kullanılmaktadır. Nötr yağ sırasıyla ağartılır ve deodorize edilir. Bu kimyasal rafinasyon işlemi, neredeyse tüm ham yağların rafinasyon işleminde kullanılır

HUM Rafinasyon işleminin amacı, arzu edilen bileşenleri minimum kayıpla tutarak, gliseridlerin en az zarar görecek şekilde, yağdaki istenmeyen safsızlıkların uzaklaştırılması işlemidir.

Aşağıda proses adımlarının bir dizilimi vardır:

 • HUM Gam Uzaklaştırma, ham yağlardan gamların ve fosfatidlerin uzaklaştırılmasıdır.

 • HUM Nötralizasyon, ham yağlardan, suda çözünmeyen hidratların, tüm fosfatidlerin ve serbest yağ asitlerinin uzaklaştırılmasıdır.

 • HUM Ağartma, ham yağlardan sabun, metal ve renk verici pigmentlerin uzaklaştırılmasıdır.

 • HUM Vinterizasyon, yüksek sıcaklıkta erime noktasına sahip bileşenlerin uzaklaştırılmasıdır.

 • HUM Deodorizasyon, nötralize edilmiş ve ağartılmış yağlarda kalan serbest yağ asitlerini, fiziksel rafinasyonda tüm serbest yağ asitlerini, yağın tadını ve kokusunu etkileyen (özellikle keton ve aldehitler) uçucu komponentlerin uzaklaştırılmasıdır.

refining-slide-1
refining-slide-2
refining-slide-3
refining-slide-4
refining-slide-5
refining-slide-6
refining-slide-7

HUM ÇOK KADEMELİ DEODORİZE KOLONU

Sıvı ve katı yağların deodorizasyon işlemi, düşük vakum ve bilinen sıcaklıkta buhar distilasyonu ile yapılmaktadır. Bu adımın amacı, nötralize edilmiş ve ağartılmış yağlarda kalan serbest yağ asitlerin, fiziksel rafinasyonda tüm serbest yağ asitlerin, yağın tadını ve kokusunu etkileyen (özellikle keton ve aldehitler) uçucu komponentlerin uzaklaştırılmasıdır. Deodorizasyon süreci ayrıca kontaminasyon oluşturan maddelerinde uzaklaştırılmasını ve yüksek sıcaklıkta kalan karotenlerin parçalanması yüzünden yağın rengindeki kararmayı düzenler.

ÇARPICI NOKTALAR

 • Deodorizerin her bir tablasında yüksek vakum.

 • Deodorizerin her bir tablasında yüksek vakum.

 • Yağın vakum altında deodorize sıcaklığına ısıtılması.

 • Yarı kontinü proseste tek veya çift serpantin ısıtma sistemi yardımı ile vakum altında deodorizedeki iç ısı değişimi.

 • Kontinü proseste yüksek serbest yağ asidi içeren yağın sıyırıcı kolondaki yüksek sıcaklıklar altında kısa kalış süresi gibi nedenlere bağlı olarak yemeklik yağın uygun işlenmesi.

 • Deodorize yağın oksidasyon oranını azaltmak için yağdaki ağır metaller ile bileşikler oluşturan sitrik asit dozajı.

 • Yarı kontinü proseste ürün değişimi sırasında her bir baçın aşırı az kirlenmesi.

 • Düşük sıcaklıklarda deodorize sırasında trans-izomerlerin düşük artış oranı.

 • Kontinü proseste yüksek serbest yağ asidi içeren yüksek sıcaklıklar altında sıyrılan yağın ek bir sıyırıcı kolon içermesi durumunda trans-izomerlerin düşük artış oranı gibi nedenlere bağlı olarak deodorize yağın yüksek kalitesi.

 • Yüksek verimli ısı değişimi ve mamut pompalı sirkülasyon sistemleri ile deodorize.

 • Yarı kontinü prosesteki sık ürün değişimleri için asla zaman ve ürün kaybı oluşmaması.

 • Kontinü proseste giren ve çıkan yağ arasındaki ısı geri kazanımı.

 • Kontinü proseste deodorizenin katlarında düşük yağ seviyeleri.

 • Kontinü proseste ek bir sıyırıcı kolon dahil edilmesi ile yüksek serbest yağ asidi içeren yağın işlenmesinde açık buhar sarfiyatının azaltılması gibi nedenlere bağlı olarak yüksek tesis verimliliği.

 • Serbest yağ asitleri buhardan, paket bir buhar sıyırıcı içerisinde yoğunlaştırılarak atık suyun en aza indirilmesi sağlanır.

 • Fiziksel bir rafine tesisi ile entegre bir halde kontinü bir proses olarak deasidifikasyon, kimyasal rafinede olduğu gibi soapstock benzeri herhangi bir atık üretmez. Bu da daha az yatırım ve operasyon maliyeti ile sonuçlanır.