LESİTİN KURUTMA

Turn-key basis contract...

LESİTİN KURUTMA

  • Lesitin, gıda ve endüstriyel kullanımda geniş uygulama alanı ve işlevselliği nedeniyle yemeklik yağ işleme endüstrisinin en önemli yan ürünüdür.

  • Lesitin kullanımı, boya, çikolata ve margarinde geleneksel uygulamaların ötesine geçmiştir. Gıda teknolojisi uzmanları, lesitini birçok modern sistemde işlevsel bir bileşen olarak kullanırlar. Çok işlevli özellikleri ve "doğal" durumu, ticari lesitini ideal bir gıda bileşeni yapar.

  • Su ile karıştırılan zamklar yani ıslak lesitin normalde % 30-50 su içerirken, ayarlanabilir kalma süresine sahip dikey ince film buharlaştırıcı veya yatay ince film buharlaştırıcı kullanılarak nem içeriği % 0,2\'den daha düşük hale getirilebilir. Islak zamklardan gelen nem buharlaştırılır ve alınan ürün, kuru lesitin elde etmek için soğutulur.

  • Lesitinin faydasını ve işlevselliğini en üst düzeye çıkarmak için, işlem koşulları tohuma kadar dikkatlice kontrol edilmelidir.

diagram