HUM olarak amacımız, uluslararası mühendislik ve üretim standartları, kalite yönetim sistemleri çerçevesinde müşteri ihtiyaç ve beklentilerini en iyi seviyede karşılayacak tesisler kurmak, mühendislik ve satış sonrası hizmetlerini müşteri beklentilerini aşarak gerçekleştirmek, çalışanlarımıza, topluma ve ülkemize kalıcı değerler kazandırmaktır.

Bu amaçlarımıza uygun olarak;

  • Köklü geçmişimizden edindiğimiz bilgi birikimi ve tecrübeyi kullanarak geliştirdiğimiz yenilikçi dizaynlar ve mühendislik çözümleri ile bitkisel yağ sektöründe uluslararası pazarda söz sahibi olmayı,
  • Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğumuz projelerle sağladığımız müşteri memnuniyetini sürekli kılarak bugünden sonrada en üst düzeyde tutmayı,
  • Çalışanların yeteneklerini geliştirebilecekleri sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı içinde tek vücut halinde çalışan bir ekip olmayı ve bu ekip çalışmasını artan bir işbirliği ile sürekli geliştirmeyi,
  • Üst Yönetim olarak sistemi planlı bir şekilde gözden geçirmeyi, sistem hedeflerinin çalışanlara iletilerek net bir şekilde anlaşılmasını ve sistemin sürekliliğini sağlamayı,
  • Gerekli kaynakları temin ederek, süreçlerin performanslarını sistemin etkinliği ve geliştirilmesi yönünde sürekli iyileştirmeyi,
  • Hizmet yaratma sürecinde rol alan tüm tedarikçiler ile karşılıklı güvene dayalı sürdürülebilir büyüme potansiyeli olan işbirlikleri oluşturmayı,
  • Gelecek kuşaklara daha temiz bir dünya bırakabilmek için çevreye duyarlı teknolojiler kullanmayı ve üretmeyi

Kalite politikamız olarak sunuyoruz

Sertifikalar

Serkifika CE-Eşanjör Serkifika Gost BMP Sertifika CE cooker ISO 9001:2015 İzmir ISO 9001:2008 Sertifika Ukr SEPRO